คอร์ส Cypress และ K6 สร้าง Automated Testing เว็บและ API ด้วย Cypress และ Performance Testing ด้วย K6

สอนการทำ Automated Testing เว็บและ API ด้วย Cypress รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพแอปด้วย K6

สามารถเลือกการเรียนแบบใดแบบหนึ่ง คือ
รอบสอนสดออนไลน์
5,950 ฿
(วันอบรม 6 - 8 ธ.ค. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
4,750 ฿
รายละเอียด
ความคิดเห็น

รายละเอียดคอร์ส

Automation Testing เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราสามารถเขียนสคริปต์เพื่อทดสอบระบบได้ หากผู้เรียนต้องการเขียนโค้ดเพื่อทดสอบ API หรือ UI บนเว็บ Cypress ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกยอดนิยมในปัจจุบัน

Cypress ถือเป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบเว็บแบบ Automated Testing เพียงแค่ผู้เรียนสามารถเขียนภาษา JavaScript ได้ การสร้างสคริปต์สำหรับทดสอบโปรแกรมก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Cypress มาพร้อมกับส่วนประสานการใช้งานที่เรียกว่า Cypress Test Runner ที่ถูกออกแบบมาให้ Tester ใช้งานได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสคริปต์หรือเว็บเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, Edge และ Electron) ที่ต้องการทดสอบ การแสดงผล Command Log ที่บ่งชี้ว่าสคริปต์ของเราทำขั้นตอนอะไรไปบ้างระหว่างทดสอบโปรแกรม นอกจากนี้การแก้ไขสคริปต์ใด ๆ จะถูกโหลดเพื่อทดสอบใหม่โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องปิดเพื่อเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

เพื่อให้สคริปต์ของเรามีคุณภาพมากขึ้นคอร์สนี้จะสอนการใช้งาน Cypress ด้วยภาษา TypeScript อันเป็นภาษาต่อยอดจาก JavaScript ภายในคอร์สจะมีบทเรียนพิเศษที่สอนการใช้งานภาษา TypeScript สำหรับ Cypress โดยเฉพาะ เพียงแค่ผู้เรียนมีพื้นฐานในภาษา JavaScript ก็สามารถต่อยอดด้วยการเขียน TypeScript กับ Cypress ในคอร์สเรียนนี้ได้

เพื่อให้การใช้งาน Cypress เป็นไปอย่างราบรื่น คอร์สนี้จะปูพื้นฐานการใช้งานไลบรารี่ที่สำคัญต่อการใช้งาน Cypress ได้แก่ Mocha, Chai, jQuery และ Lodash รวมไปถึงการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงแต่ละอีลีเมนต์บนหน้าเว็บ และการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละอีลีเมนต์ด้วย Cypress

นอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานการใช้งาน Cypress แล้ว คอร์สนี้ยังกล่าวถึงการใช้งาน Cypress คู่กับเว็บที่มีการเชื่อมต่อ RESTful API เพื่อนำข้อมูลจากเว็บเซอร์วิสนั้น ๆ มาแสดงผล ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการจำลองข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการทดสอบโปรแกรมผ่านหลักการของ intercept API, Fixtures และ Data-Driven Tests รวมถึงการสร้างคำสั่งใหม่บน Cypress เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน เป็นต้น

การทำงานกับฟอร์ม เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญ เราจะได้เรียนรู้วิธีการกรอกข้อมูลในช่อง input และการทำงานกับอีลีเมนต์อื่น ๆ บนหน้าเพจเช่น select และ radio button การตรวจสอบข้อมูลในฟอร์มภายหลังการ submit การทดสอบการ validate ข้อมูลในฟอร์ม การอัพโหลดไฟล์ในฟอร์ม รวมถึงการจัดการข้อมูลในฟอร์มแบบ FormData เป็นต้น

อีกหนึ่งหัวข้อสำคัญคือเรื่องของ Authentication และ Authorization ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน Cypress เพื่อทดสอบการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ ซึ่งเป็นส่วนการทำงานของ Authentication ภายหลังที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้แล้วเรายังต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ว่าผู้ใช้งานนั้น ๆ มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้าเพจนั้น ๆ หรือไม่ นี่คือกระบวนการของ Authorization ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานตามบทบาท (Role) ตามหลักการของ RBAC เช่น เฉพาะผู้ใช้งานที่มี Role เป็น Admin และ Editor ที่สามารถเข้าถึงหน้า Admin UI ได้ เป็นต้น คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ทราบประเภทต่าง ๆ ของการทดสอบโปรแกรม เช่น การทดสอบโปรแกรมแบบ Integration และ E2E เนื้อหาช่วงหลังของคอร์สผู้เรียนจะได้ทราบถึงแบบปฏิบัติอันดีของการทดสอบโปรแกรมผ่านเครื่องมือคือ Cypress Testing Library อันเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทดสอบเว็บด้วย Cypress

ส่วนสุดท้ายของคอร์ส ผู้เรียนจะได้เรียกรู้ถึงหนึ่งในการทำ Performance Testing เช่น Load Testing เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บ / API ว่ามีการตอบสนองเช่นไรเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากรวมถึงการแสดงผลลัพธ์การทดสอบนั้นเป็นกราฟผ่าน Grafana โดยเนื้อหาของคอร์สนี้จะใช้เครื่องมือคือ k6 อันเป็นเครื่องมือยอดนิยมในการทำ Load Testing

เนื้อหาบทเรียน

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรอบรม 3 วัน ประกอบด้วยเนื้อหาตามวันดังต่อไปนี้

ขอใบเสนอราคา

หากต้องการขอใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หนังสือชี้ชวนการเข้าอบรม และเอกสารอื่น ๆ รบกวนคุณลูกค้าติดต่อ เพจ Babel Coder หรือทางอีเมล์ babelcoder@gmail.com ได้ครับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Cypress เพื่อทดสอบ UI บนเว็บเบราว์เซอร์ได้
  • ผู้เรียนเข้าใจหลักการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration/E2E Testing บน Cypress
  • ผู้เรียนเข้าใจหลักการ Mock และ Stub บน Cypress
  • ผู้เรียนเข้าใจหลักการจำลองข้อมูลเพื่อทดสอบข้อมูลจาก RESTful API ได้
  • ผู้เรียนเข้าใจหลักการทดสอบการทำงานของฟอร์มผ่าน Cypress ได้
  • ผู้เรียนเข้าใจหลักการทดสอบแบบ Load Testing ผ่าน k6

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

  • Testers หรือ QA Engineer ผู้ต้องการใช้ Cypress เป็นเครื่องมือทำ Automated Testing
  • นักพัฒนาเว็บหรือ API ที่สนใจการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration และ E2E ด้วย Cypress
  • นักเรียน / นักศึกษา ที่ต้องการเริ่มต้นการทดสอบโปรแกรมทั้งระบบด้วย Cypress
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประยุกต์ใช้ Cypress เพื่องานทดสอบเว็บและ API แบบอัตโนมัติ

ผู้สอน

Nuttavut Thongjor

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประสบการณ์กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้ง Babel Coder วิทยากรอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ให้คำปรึกษาในบริษัทชั้นนำ

คำถามพบบ่อย

คำถาม: จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง
คำตอบ: ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน HTML CSS และ JavaScript อยู่แล้ว

คำถาม: ระยะเวลาศึกษาของหลักสูตรนี้
คำตอบ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 3 วัน เวลาสอนต่อวันคือ 6 ชั่วโมง (ตลอดหลักสูตรรวม 18 ชั่วโมง) เวลา 10.00 - 17.00 น.

คำถาม: รูปแบบการอบรมเป็นอย่างไร
คำตอบ: หลักสูตรนี้จำหน่ายสองรูปแบบ คือ แบบหลักสูตรอบรมออนไลน์สอนสดผ่านเว็บ (แพคเกจนี้รวมบันทึกการสอนย้อนหลังแล้ว) และแบบวิดีโอบันทึกการสอน โดยหลักสูตรนี้จะสอนเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงผ่าน Workshop

คำถาม: สามารถขอใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หนังสือชี้ชวนการเข้าอบรมได้อย่างไร
คำตอบ: รบกวนคุณลูกค้าติดต่อ เพจ Babel Coder หรือทางอีเมล์ babelcoder@gmail.com เพื่อขอเอกสารต่าง ๆ ครับ

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ เพจ Babel Coder