คอร์สออนไลน์สอนการใช้งาน TypeScript ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นสูง

คอร์สสอนการใช้ภาษา TypeScript ตั้งแต่เริ่มต้นจนขั้นสูงเพื่อต่อยอดไปสู่ Front-End/Back-End ยุคใหม่

3,500
1,990 บาท
3.38
ชั่วโมงเรียน
51
วิดีโอ
8
บทเรียน
Beginner
ระดับ
รายละเอียด
ความคิดเห็น

รายละเอียดคอร์ส

TypeScript เป็นภาษาที่พัฒนาต่อยอดจาก JavaScript โดยเสริมการนิยามชนิดข้อมูลลงไปในตัวภาษา เพราะความที่ TypeScript นั้นต่อยอดจาก JavaScript เราจึงไม่ต้องเริ่มต้นกับตัวภาษาด้วยการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด ผู้เรียนยังสามารถใช้ Syntax ที่คุ้นเคยจาก JavaScript ได้ ส่วนที่เหลือจึงเป็นการเรียนรู้หลักการประกาศชนิดข้อมูลและการสร้างชนิดข้อมูลขึ้นมาใช้ใน TypeScript

ความที่ TypeScript เป็นภาษาประเภท Static Typed การประกาศตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลหนึ่งจึงไม่สามารถนำไปใช้กับชนิดข้อมูลที่ต่างกันได้ นั่นหมายความว่า TypeScript ช่วยป้องกันความผิดพลาดของการเรียกใช้ตัวแปรหรือฟังก์ชันผิดประเภทจึงถือเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดอันพึงเกิดได้ในอนาคต

ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ยิ่ง IDE หรือ Editor ที่ใช้ในการเขียนโค้ดสามารถแสดงประเภทของชนิดข้อมูลทั้งของตัวแปรและฟังก์ชันได้มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นตัวช่วยให้การโปรแกรมนั้นยิ่งง่ายขึ้น TypeScript ตอบสนองความต้องการนี้เป็นอย่างดี เมื่อตัวภาษารู้ชนิดข้อมูลในทุกจุดของโค้ด IDE ย่อมสามารถแสดงผลคำแนะนำในการเรียกใช้ฟังก์ชัน คลาส หรือตัวแปรได้ เราจึงกล่าวได้ว่า TypeScript เป็นภาษาที่ช่วยลดเวลาการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระยะยาว ทั้งสามารถป้องกันข้อผิดพลาดเบื้องตันอันเกิดจากการเรียกใช้ผิดชนิดข้อมูลได้

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน TypeScript ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงเพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งาน TypeScript กับ Front-End ยุคใหม่ เช่น React, Vue และ Angular หรือกระทั่งการใช้งานควบคู่กับ Node.js

ช่วงแรกของคอร์สผู้เรียนจะได้รู้จักกับการใช้งาน Primitive Data Types, Literal Types, ข้อแตกต่างของ any และ unknown รวมไปถึงการใช้งานชนิดข้อมูลกลุ่ม เช่น Tuples และ Enums การใช้งาน Interfaces และ Types รวมถึงหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ TypeScript เช่น Excess Property Checks และ Type Guards เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้การนิยามชนิดข้อมูลขั้นสูงผ่าน Union, Intersection, keyof, Indexable Types และ Mapped Types เป็นต้น

หลักการของ OOP เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ภาษา TypeScript ได้มีส่วนเสริมให้การใช้งานคลาสนั้นสมบูรณ์มากขึ้น ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วใน JavaScript ตัวอย่างหัวข้อบทเรียนได้แก่ Classes, Inheritance, Access Modifier, Parameter Properties และ Abstract Classes เป็นต้น

Generic เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญใน TypeScript เนื่องจากเป็นส่วนช่วยให้เราสามารถนิยามคลาสหรือเมธอดให้สามารถรับพารามิเตอร์ที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันได้ ในหลักสูตรนี้เราจะได้รู้จักกับ Generic Functions, Generic Classes, การใช้ Generic Types กับ Interfaces, Generic Constrains, Conditional Types, Type Inference และ Recursive Conditional Types เป็นต้น

ภาษา TypeScript นั้นมาพร้อมกับ Utility Types ที่เป็นชนิดข้อมูลที่ถูกนิยามมาพร้อมกับตัวภาษาเตรียมพร้อมให้เราสามารถหยิบไปใช้งานได้ทันที เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่มากขึ้น ในบทเรียนของ Utility Types เราจะได้เรียนรู้ชนิดข้อมูลเหล่านี้ผ่านการเริ่มต้นสร้างชนิดข้อมูลที่มีการทำงานเช่นเดียวกับชนิดข้อมูลดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่มใช้ชนิดข้อมฝุลที่ถูกนิยามไว้แล้วในภาษา TypeScript ต่อไป ตัวอย่าง Utility Types ที่เราจะได้เรียนรู้กันได้แก่ Intrinsic String Types, Exclude, Extract, NonNullable, Record, ReturnType, Parameters, Pick, Omit, Required, Partial และ Readonly

มีหลากหลาก packages ที่เรานำมาใช้ในโปรเจคของเรา ทว่าหาก packages เหล่านี้ล้วนพัฒนาจากภาษา JavaScript ที่เป็นภาษาประเภท Dynamic Typed จะทำให้เกิดความลำบากเมื่อต้องใช้ควบคู่กับโปรเจคเราที่พัฒนาด้วยภาษา TypeScript ในบทเรียนสุดท้ายของเราจึงกล่าวถึงการติดตั้งชนิดข้อมูลให้กับ packages ต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้งานกับ TypeScript ได้อย่างไม่มีปัญหา หรือแม้กระทั่งการสร้างชนิดข้อมูลให้กับ packages เหล่านี้ด้วยตนเอง ในกรณีที่ packages นั้นไม่สามารถหาชนิดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาติดตั้งได้จริง ๆ

เนื้อหาบทเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้เรียนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript และสามารถใช้งาน ES2015 ในหัวข้อสำคัญเช่น Classes และ Arrow Functions เป็นต้น
  • ผู้เรียนที่ไม่เคยเขียนภาษา TypeScript มาก่อน และต้องการเรียนรู้การใช้งานภาษา TypeScript
  • ผู้เรียนที่ต้องการต่อยอดการใช้ภาษา TypeScript สู่โลก Front-End/Back-End สมัยใหม่ เช่น การประยุกต์ใช้ TypeScript กับ React, Vue, Angular และ Node.js

ผู้สอน

Nuttavut Thongjor

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประสบการณ์กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้ง Babel Coder วิทยากรอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ให้คำปรึกษาในบริษัทชั้นนำ

คำถามพบบ่อย

คำถาม: จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง
คำตอบ: ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript และสามารถใช้งาน ES2015 ในหัวข้อสำคัญเช่น Classes และ Arrow Functions เป็นต้น

คำถาม: มีจำกัดเวลาเข้าชมหรือไม่
คำตอบ: ผู้เรียนสามารถเข้าชมคอร์สได้ทุกเวลาตลอดอายุการใช้งาน

คำถาม: ผู้เรียนจะได้รับการอัพเดทเนื้อหาตลอดเวลาหรือไม่
คำตอบ: ผู้เรียนจะได้รับการอัพเดทเนื้อหาเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำการซื้อคอร์ส หลังพ้นกำหนดผู้เรียนยังคงเข้าชมคอร์สได้ตามปกติ แต่จะไม่ได้รับการอัพเดทเนื้อหาอีกต่อไป

คำถาม: บริการหลังการขายมีอะไรบ้าง
คำตอบ: การถาม-ตอบ เนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรียน

คำถาม: จะสามารถสั่งซื้อคอร์สนี้ในนามบริษัทได้อย่างไร
คำตอบ: คุณลูกค้าสามารถติดต่อเพจ Babel Coder เพื่อขอใบเสนอราคา
ได้ครับ โดยราคาสำหรับองค์กรจะเป็นราคาจำหน่ายเต็มจากราคาที่ระบุครับ

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ เพจ Babel Coder