คอร์ส Core Angular: ล้วงลึกการใช้งาน Angular 4 อย่างมืออาชีพ

คอร์สสอนการใช้งาน Angular และการสร้าง Universal JavaScript ด้วย Angular

0 บาท
29.45
ชั่วโมงเรียน
420
วิดีโอ
0
บทเรียน
Beginner
ระดับ
รายละเอียด
ความคิดเห็น

รายละเอียดคอร์ส

 • จัดการ SEO ไปกับการทำ Universal JavaScript
 • ใช้งาน Firebase และ Node.js / Express.js เพื่อสร้าง Restful API
 • การทำ Auth ด้วย JWT
 • เรียนรู้ Reactive Programming ไปกับ RxJS
 • การใช้งาน Docker และการ Deploy สู่ Digital Ocean
 • มีแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลย
 • มีบอร์ดสนทนาให้สอบถามปัญหาได้ทุกเมื่อ

บทเรียนในคอร์สนี้

 • Unit1: Introduction to Angular
 • Unit2: ES2015 and Basic Functional Programming
 • Unit3: TypeScript
 • Unit4: Angular CLI
 • Unit5: Component, Templates and Data binding
 • Unit6: Directives
 • Unit7: Advance Component and Directives
 • Unit8: Service และ Dependency Injection
 • Unit9: Reactive Programming ด้วย RxJS
 • Unit10: Data Architecture
 • Unit11: Pipes
 • Unit12: Template Driven Forms
 • Unit13: Reactive Forms
 • Unit14: Router
 • Unit15: Restful API
 • Unit16: HTTP Service
 • Unit17: Angular Modules
 • Unit18: Advance Dependency Injection
 • Unit19: Change Detection and Optimization
 • Unit20: Angular Universal
 • Unit21: Hot Module Replacement and Debugging
 • Unit22: Style Guides
 • Unit23: Security
 • Unit24: 3rd party Integration
 • Unit25: Firebase
 • Unit26: Deployment
 • Unit27: Workshop

เวอร์ชัน Library ในคอร์ส

 • Angular: 5.0.2 (บางหัวข้อที่ใช้ได้เฉพาะเวอร์ชัน 2 จะมีโน๊ตกำกับไว้)
 • RxJS: 5.5.2
 • TypeScript: 2.4.2

วิธีสั่งซื้อ

ติดต่อเพจ Babel Coder