Babel Coder

Hello Angular2 คอร์สฟรีสอนการใช้งาน Angular 2 ตั้งแต่เริ่มต้น


Creator
Nuttavut Thongjor
Category
Web Development
คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สพื้นฐานสำหรับการสร้างเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular2 เนื้อหาในคอร์สจะสอนพื้นฐานการใช้งาน Angular2 และการใช้งาน Realtime Database ด้วย Firebase รวมไปถึงแนะนำให้รู้จักกับ Reactive Programming ด้วย RxJS

บทเรียนในคอร์สนี้

 1. Introduction to Angular2 เข้าใจโครงสร้างของ Angular2 มุมมองของแอพพลิเคชันแบบ Component-Based และส่วนประกอบสำคัญของการสร้างแอพพลิเคชันด้วย Angular2

 2. ES2015, TypeScript and Basic Functional Programming ทบทวนพื้นฐาน JavaScript ที่สำคัญ การใช้งาน ES2015 (ES6) รวมถึงพื้นฐาน Functional Programming ที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้งาน Angular2 ปิดท้ายด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย TypeScript

 3. Angular CLI and JavaScript Toolchain แนะนำเครื่องมือต่างๆในโลกของ Angular2 และวิธีการ Debug แอพพลิเคชันใน Angular2

 4. Angular 2 Component, Templates and Data binding รู้จักการมองภาพรวมของแอพพลิเคชัน เพื่อแบ่งแยกส่วนประกอบต่างๆของเพจออกเป็นคอมโพแนนท์ รู้จักการสร้างและใช้งาน Templates และการผูกข้อมูลระหว่าง Template และ Component รวมไปถึงการสื่อสารกันระหว่างคอมโพแนนท์ต่างๆในระบบ

 5. Angular 2 Directives ลงลึกถึงแต่ละประเภทของ Directives ไม่ว่าจะเป็น Structural Directives หรือ Attribute Directives ข้อแตกต่างและ Syntax สำคัญเกี่ยวกับ Directives ที่ควรทราบ

 6. Angular 2 Dependency Injection and Services เรียนรู้หลักการของ Dependency Injection รวมไปถึงการสร้างและใช้งาน Services ในรูปแบบต่างๆ

 7. Angular2 Routing and Navigation การจัดเส้นทางในเว็บเป็นเรื่องสำคัญ บทเรียนนี้จะสอนถึงการทำ Routing และความสัมพันธ์ของ History API ต่อการสร้างและใช้งาน Router ใน Angular2

 8. Angular2 Form การสร้างและแก้ไขฟอร์ม 2-way binding การตรวจสอบข้อมูลภายในฟอร์ม และการเตรียมพร้อมเพื่อส่งข้อมูลไปจัดเก็บบนเซิฟเวอร์

 9. Reactive Programming using RxJS เรียนรู้หลักการของ Reactive Programming ความสำคัญของ Reactive Programming ต่อ Asynchronous Programming รู้จักและใช้งาน Observable ผ่านการใช้งานจริงคู่กับ RxJS

 10. Restful API and Firebase เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบ Restful API รู้จัก HTTP verbs ต่างๆ การสร้างและใช้งาน Realtime Database ด้วย Firebase เพื่อสร้างแอพพลิเคชันด้วย Angular2

 11. Pipes Pipes คืออะไร? เรียนรู้การใช้งานและการจัดรูปแบบข้อมูลด้วย Pipes แนะนำการใช้งาน Built-in pipes ประเภทต่างๆ

 12. Deployment แนะนำการ Deploy แอพพลิเคชันของ Angular2 ไปบน Github Page ผ่าน angular-cli

รูปแบบการเรียน

คอร์สนี้เป็นวิดีโอออนไลน์ เรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการสอน ทุก 3 วันจะมีวิดีโอของบทเรียนใหม่ออกมาให้รับชม ผู้เรียนสามารถรับชมวิดีโอการสอนเมื่อไหร่ก็ได้ ในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดต้องทำส่ง ผู้เรียนจำเป็นต้องทำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดบทเรียนจะมี Final Project ซึ่งเป็นโปรเจคกลุ่มในการสร้างแอพพลิเคชันให้ทำส่งเช่นกัน

เงื่อนไขของคอร์ส

ผู้เรียนจำเป็นต้องทำการบ้านส่ง หากขาดส่งการบ้านเกิน 1 ครั้งหรือไม่ทำ Final Project ส่ง จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเรียนคอร์สฟรีจาก Babel Coder อีกต่อไป

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ศึกษา Angular2 ระดับต้น
 • ผู้เรียนที่มีพื้นฐาน JavaScript อยู่แล้ว
 • ควรใช้งาน Git และ Github เพื่อทำงานกลุ่มได้
 • รู้จักการทำงานเป็นทีม

ระเบียบการ

 • คอร์สนี้เปิดลงทะเบียนฟรีตั้งแต่วันที่ 18 ตค - 27 พย
 • รับจำกัดไม่เกิน 88 คน
 • เริ่มเรียนวันที่ 28 พย 2559
 • ระยะเวลาเรียน 9 วัน

คอร์สทั้งหมดของ Angular 2

Instant Angular2 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากเรียนรู้ Angular2 อย่างรวดเร็วและทำโปรเจคได้จริง Simplify Angular2 เหมาะกับผู้เรียนระดับกลางที่ต้องการเนื้อหาเชิงลึก แต่ยังคงความง่ายในการเรียนรู้ Universal Angular2 เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเจาะลึกใน Angular2 และคอนเซปต์อื่นๆในเชิงการออกแบบระดับลึก

รายละเอียดการลงทะเบียน

ติดตามจาก https://www.facebook.com/babelcoder/


แสดงความคิดเห็นของคุณ


Hnoo Phitak Sukchanthoh3 เดือนที่ผ่านมา

ขอลงทะเบียนครับ


Supradit Roongsri3 เดือนที่ผ่านมา

เปิดลงทะเบียนหรือยังครับ สนใจเรียนครับ


Mon Kung3 เดือนที่ผ่านมา

>>>>> คอร์สเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ตุลา จ้าาา <<<<< เอามาให้ดูอีกที เผื่อไม่เห็นกัน นึกว่าเต็มแล้วเดี๋ยวจะอด


Chonlavit Puangtang3 เดือนที่ผ่านมา

เต็มแล้วหรอครับ


วัฒนชัย วงศ์ประเสริฐ3 เดือนที่ผ่านมา

ครอสเต็มแล้วเหรอครับ ลงเรียนไม่ได้