คอร์สอบรม MEAN Stack พัฒนาเว็บและ API ด้วย MongoDB Express.js Angular 17 และ Node.js

สอนการใช้ MEAN Stack (MongoDB, Express.js, Angular และ Node.js) เพื่อสร้างเว็บและ API แบบ Monorepo ด้วย Nx

สามารถเลือกการเรียนแบบใดแบบหนึ่ง คือ
รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 15 - 16, 21 - 23 ก.พ. 2567)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
รายละเอียด
ความคิดเห็น

รายละเอียดคอร์ส

MEAN Stack เป็นหนึ่งในการรวมของเทคโนโลยีชื่อดังที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาทั้งเว็บและ API โดยใช้ภาษาเดียวคือ JavaScript / TypeScript นักพัฒนาจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างรวดเร็ว

คอร์สอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอนการใช้ภาษา TypeScript ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Angular 17 เพื่อเชื่อมต่อการทำงานไปยัง RESTful API ที่ถูกพัฒนาด้วย Express.js นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้รับการอบรมการสร้างโปรเจคแบบ monorepo ด้วย Nx และขั้นตอนการทำ Deploy ด้วย Docker เป็นต้น

ส่วนของ Front-End ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน TypeScript กับ Angular โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึง Component-Based Design, การใช้งาน NgModules เพื่อแบ่งแยกฟีเจอร์ต่าง ๆ ออกจากกันแบบ Feature Modules, หลักการของ Dependency Injection และ Services, การใช้งาน Binding, Pipes และ Directives ประเภทต่าง ๆ, การจัด CSS ด้วย Angular Material และ Tailwind CSS การจัดการเส้นทางด้วยระบบ Routing, การทำงานกับฟอร์มแบบ Reactive Forms และการตรวจสอบข้อมูลในฟอร์ม, การใช้งาน Signals และ RxJS การเชื่อมต่อ API Server ด้วย HttpClient Module, การจัดการ Authentication และ Authorization ผ่าน Route Guards และการปรับปรุงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น เช่น การทำ Lazy Loading Feature Modules

ส่วนของ Back-End ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ TypeScript เพื่อสร้าง RESTful API ผ่าน Express.js บน Node พร้อมทั้งเรียนรู้ Node Ecosystems กับทั้งหัวข้ออื่นที่สำคัญ เช่น การจัดการ Routes, Controllers, Services, Serializers และ Models ตามสถาปัตยกรรม MVC, การตรวจสอบ Payload ผ่าน class-validator และ class-transformer, การทำงานกับฐานข้อมูล MongoDB ผ่าน Mongoose, การอัพโหลดไฟล์, การยืนยันตัวตน การตรวจสอบสิทธิ์ ผ่าน JWT (Authentication, Authorization, JWT) เป็นต้น

เนื้อหาบทเรียน

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรอบรม 5 วัน ประกอบด้วยเนื้อหาตามวันดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง Workshop

คอร์สของเรานอกจากจะสอนทฤษฎีและตัวอย่างการใช้งานทั่วไปแล้ว ยังมี Workshop เป็นระบบจัดการวันลาออนไลน์ ที่มีทั้งส่วนแสดงผลสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและส่วนจัดการสำหรับ Admin

Articles App

โดยระบบนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการออกแบบและใช้คลาสต่าง ๆ ของ Tailwind CSS และการจัดสไตล์ด้วย Angular Material ที่สนับสนุนการทำงานแบบ Responsive สามารถเปิดเว็บเพื่อชมได้จากทั้งเดสก์ทอปหรือมือถือ โดยหน้าจอไม่เสียเลย์เอาต์

ระบบ Authentication เช่น การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Workshop นี้เช่นกัน

Auth

โดยระบบจัดการวันลาออนไลน์นี้จะมีส่วนสำหรับ Admin เพื่อเข้าจัดการวันลาตามสิทธิ์ที่ตนมี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำ Authorization เพื่อจัดการสิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการเข้าถึง API และหน้าเพจต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

Auth

การทำงานกับฟอร์มก็เป็นส่วนสำคัญ Workshop นี้ได้แสดงถึงการสร้างฟอร์ม การอัพโหลดไฟล์พร้อมแสดงผลตัวอย่างรูปภาพที่อัพโหลด การตรวจสอบข้อมูลในฟอร์ม และการส่งข้อมูลในฟอร์มทั้งแบบ JSON และ Form Data

Form Form

ขอใบเสนอราคา

หากต้องการขอใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หนังสือชี้ชวนการเข้าอบรม และเอกสารอื่น ๆ รบกวนคุณลูกค้าติดต่อ เพจ Babel Coder หรือทางอีเมล์ babelcoder@gmail.com ได้ครับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถออกแบบ Client-Server ตามสถาปัตยกรรมของ RESTful API
 • ผู้เรียนสามารถสร้างแอพพลิเคชันผ่าน Express.js ได้
 • ผู้เรียนเข้าใจการทำงานกับฐานข้อมูล MongoDB ผ่าน Mongoose
 • ผู้เรียนสามารถจัดการ Authentication และ Authorization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนเข้าใจการออกแบบเว็บด้วยหลักการ Component-Based Design
 • ผู้เรียนเข้าใจการสร้างและใช้งาน Component ด้วย Angular
 • ผู้เรียนสามารถสร้างและใช้งานเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนเข้าใจการใช้งาน Angular เพื่อเชื่อมต่อ RESTful API
 • ผู้เรียนเข้าใจหลักการทดสอบ Front-End และ Back-End ในเบื้องต้น
 • ผู้เรียนเข้าใจหลักการ Build และ Deploy Front-End และ Back-End ผ่าน Docker

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาวิธีสร้างโปรเจคได้ไวด้วยโค้ดชุดเดียวแต่ได้ทั้ง Front-End และ Back-End
 • ผู้เรียนที่มีพื้นฐาน HTML CSS และ JavaScript อยู่แล้ว โดยในคอร์สจะมีการทบทวน JavaScript และ TypeScript สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการใช้งาน Next.js และ tRPC
 • ผู้เรียนที่ไม่เคยเขียน MEAN Stack มาก่อน และต้องการสร้างเว็บด้วย MEAN Stack
 • ผู้เรียนที่เคยเขียน MEAN Stack อยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการอัพเดทความรู้ MEAN Stack สมัยใหม่
 • ผู้เรียนที่ต้องการอัพเดทเทรนด์การใช้ Angular ให้เป็นปัจจุบันตามปี 2023 - 2024
 • ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาการทำงานทั้งระบบตั้งแต่ Front-End, Back-End การทำงานของ Authentication และ Authorization โดยใช้โค้ดชุดเดียวกัน

ผู้สอน

Nuttavut Thongjor

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประสบการณ์กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้ง Babel Coder วิทยากรอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ให้คำปรึกษาในบริษัทชั้นนำ

คำถามพบบ่อย

คำถาม: จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง
คำตอบ: ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน HTML CSS และ JavaScript อยู่แล้ว

คำถาม: ระยะเวลาศึกษาของหลักสูตรนี้
คำตอบ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 5 วัน เวลาสอนต่อวันคือ 6 ชั่วโมง (ตลอดหลักสูตรรวม 30 ชั่วโมง) เวลา 10.00 - 17.00 น.

คำถาม: รูปแบบการอบรมเป็นอย่างไร
คำตอบ: หลักสูตรนี้จำหน่ายสองรูปแบบ คือ แบบหลักสูตรอบรมออนไลน์สอนสดผ่านเว็บ (แพคเกจนี้รวมบันทึกการสอนย้อนหลังแล้ว) และแบบวิดีโอบันทึกการสอน โดยหลักสูตรนี้จะสอนเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงผ่าน Workshop

คำถาม: สามารถขอใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หนังสือชี้ชวนการเข้าอบรมได้อย่างไร
คำตอบ: รบกวนคุณลูกค้าติดต่อ เพจ Babel Coder หรือทางอีเมล์ babelcoder@gmail.com เพื่อขอเอกสารต่าง ๆ ครับ

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ เพจ Babel Coder