ไฟล์บันทึกการสอนหัวข้อที่ 7 - 10 และ 26 - 31 มีปัญหา เรากำลังเร่งแก้ไขและจะอัพโหลดลงระบบภายในวันที่ 15 - 19 พ.ค. 2024 ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงครับ