4. การทำงานของ Async Actions และการใช้งาน Redux Thunk

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

การติดต่อ API เป็นการทำงานแบบ Asynchronous จึงต้องการ Actions พิเศษที่เป็น Async Actions มาจัดการ บทเรียนนี้เราจะพูดถึงการสร้างการทำงานแบบ Async Actions ผ่าน Redux Thunk