12. จัดการ Asynchronous ด้วย async/await

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

การทำงานของ JavaScript เป็นได้ทั้งแบบ Synchronous และ Asynchronous บทเรียนนี้จะพูดถึงหลักการทำงานแบบ Asynchronous ผ่านการใช้ async และ await ใน JavaScript