7. การทำงานกับ breakpoints ผ่าน useMediaQuery

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

การแสดงผลหน้าเว็บได้สมบูรณ์ในทุกขนาดหน้าจอเป็นเรื่องสำคัญ บทเรียนนี้จะพูดถึง breakpoints อันเป็นตัวกำหนดการแสดงผลในแต่ละขนาดหน้าจอ และการใช้งาน Hook ที่ชื่อ useMediaQuery