1. การเตรียมการสำหรับ Production

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

Development และ Production นั้นมีความแตกต่างกัน เช่น Development เราอาจมีโค้ดสำหรับการ Debug แต่ Production นั้นไม่มี บทเรียนนี้จึงพูดถึงการเตรียมโค้ดให้พร้อมก่อนทำการ Build และ Deploy สู่ Production