5. จัดการสถานะของ Route ด้วย connected-react-router

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

เพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนหน้าเพจจากใน Actions ได้เราจึงต้องการ connected-react-router นอกจากนี้ connected-react-router ยังสามารถบันทึกการดำเนินการกับ Route ลง Store ได้เช่นกัน