2. สร้างโปรเจค React ด้วย create-react-app

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

เรียนรู้การใช้งาน create-react-app เพื่อสร้างโปรเจค React พร้อมทำความเข้าใจคำสั่งต่าง ๆ ในการเรียกใช้งาน รวมถึงการสร้างคอมโพแนนท์เบื้องต้น