6. การสร้างและใช้งาน Custom Hooks

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

useState, useEffect และ useRef ที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่า React Hooks บทเรียนนี้เราจะสร้างฟังก์ชันประเภท Hooks ขึ้นมาด้วยตัวเองผ่านหลักการของการสร้าง Custom Hooks