4. การกำหนดค่า Environment Variables

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

การเขียนโปรแกรมที่ดีเราจะไม่ระบุค่าภายนอกลงไปตรง ๆ ในโค้ด เช่นไม่ระบุ URL ของ API ลงไปตรง ๆ แต่จะกระทำโดยการตั้งค่าไว้ใน Environment Variables บทเรียนนี้จะพูดถึงการตั้งค่า Env และการเรียกใช้งานผ่านไฟล์ .env