15. การติดตั้งและใช้งาน Eslint และ Prettier

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

โค้ดที่ดีไม่เพียงแค่ทำงานได้ แต่ต้องประกอบการเขียนโค้ดที่เป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขในอนาคต บทเรียนนี้เราจะเรียนรู้การใช้งาน ESLint และ Prettier เพื่อสร้างรูปแบบการเขียนโค้ดของเราให้เป็นระเบียบมากขึ้น