1. React คืออะไร มีรูปแบบการเขียนอย่างไร

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

React มีความสำคัญต่อการพัฒนาเว็บในปัจจุบัน บทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับข้อดีของ React รวมถึงแนวทางในการพัฒนาเว็บตามหลักการของ Component-Based Design อันเป็นพื้นฐานของ Front-End ยุคใหม่