3. เข้าใจการใช้งาน JSX

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

คอมโพแนนท์ใน React นั้นมีการใช้งาน JSX บทเรียนนี้จะแนะนำให้รู้จัก JSX ว่ามีวิธีการเขียนและใช้งานอย่างไร