2. การประกาศตัวแปรด้วย let และ const

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

สมัยก่อนเรามีวิธีเดียวในการประกาศตัวแปรคือการใช้ var แต่ใน JavaScript สมัยใหม่เราสามารถใช้ let และ const เป็นอีกทางเลือกในการประกาศตัวแปรได้ บทเรียนนี้จะมารู้จักกับขอจำกัดของการประกาศตัวแปรประเภทต่าง ๆ และการทำ Hoisting