4. สร้างแอพลอตเตอรี่ด้วย React

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

เพื่อให้เห็นภาพรวมการใช้งาน React ที่มากขึ้น บทเรียนนี้จะแนะนำการสร้างแอพใบ้หวย โดยใช้การออกแบบตามแนวทางของ Component-Based Design