5. การใช้งาน CSS ผ่าน makeStyles

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

แม้ Material UI จะเตรียมคอมโพแนนท์หลากหลายให้ใช้งาน แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องใช้ CSS เพื่อกำหนดรูปร่างหน้าตาตามที่เราอยากให้เป็น จึงต้องอาศัยฟังก์ชัน makeStyles ของ Material UI เพื่อสร้างการใช้งานกับ CSS