4. ทบทวนการใช้งานออบเจ็กต์และอาร์เรย์

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

Object และ Array เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งาน JavaScript และ React บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้รับการทบทวนการใช้งาน Object และ Array รวมถึงเมธอดที่สำคัญเช่น Object.keys และ Object.values