2. Build และ Deploment

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

บทเรียนนี้เราจะพูดถึงการ Build Project และการ Deploy สู่ Production โดยในบทเรียนนี้จะสาธิตการทำงานแบบ Production บทเครื่องของเราเอง