9. การวางโครงสร้างโปรเจคให้เหมาะสมและยืดหยุ่น

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

โปรแกรมที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้ แต่ต้องเริ่มจากการวางโครงสร้างโปรเจคที่ดีด้วย บทเรียนนี้จะพูดถึงการสร้างโฟลเดอร์และการวางโครงสร้างโปรเจค เพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต