1. ทบทวนการใช้งาน Node.js เบื้องต้น

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

เพื่อให้การใช้งาน React เป็นไปอย่างราบลื่น บทเรียนนี้จะทบทวนการใช้งาน Node.js อันเป็นรากฐานของ Front-End ยุคใหม่ ทั้งการติดตั้งแพคเกจประเภท dependencies และ devDependencies ผ่าน Yarn และการสร้างคำสั่งใน Node.js