7. ทบทวนหลักการของ RESTful API

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

หนึ่งใน Web Services ที่เรานิยมสร้างเป็น API Server คือ RESTful API บทเรียนนี้จะพูดถึงหลักการของการสร้าง RESTful API และการใช้งาน