8. ความหมายของ Reconciliation

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

การทำงานของ Dynamic List ที่ดีเราต้องระบุค่าของ key บทเรียนนี้จะกล่าวถึงหลักการสำหรับการระบุค่า key และเหตุจำเป็นที่ต้องระบุค่าของ key ใน Dynamic List ตามหลักการของ Reconciliation