7. Redirect ใน React Router

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

การเปลี่ยนหน้าเพจเป็นสิ่งสำคัญ บทเรียนนี้จึงพูดถึงการ Redirect หน้าเพจผ่าน React Router