5. การจัดการ state และ event ใน React

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

ผู้ใช้งานระบบมักติดต่อกับเว็บผ่าน Event ต่าง ๆ เช่นการคลิกปุ่ม การกรอกข้อมูลในฟอร์ม บทเรียนนี้จึงแนะนำการทำงานกับ Event ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเช่น onClick ผ่าน React