1. การประกาศ Route และการใช้ Switch

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

บทเรียนนี้จะพูดถึงการสร้างเส้นทางในหน้าเพจผ่าน Route และการป้องกันการแสดง Route หลายตัวพร้อมกันด้วย Switch