4. การเรียกใช้งาน history ด้วย useHistory

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

การใช้งาน Link ไม่ใช่หนทางเดียวเพื่อเปลี่ยนหน้าเพจ บทเรียนนี้จะพูดถึงการใช้ออบเจ็กต์ของ history ผ่าน useHistory เพื่อทำการเปลี่ยนหน้าเพจ