5. การเข้าถึงอีลีเมนต์ด้วย useRef

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

useRef นั้นเป็นสามารถใช้เพื่ออ้างถึง element ที่เราต้องการได้ บทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้การสร้าง ref และการใช้งาน useRef เพื่อเข้าถึง element ที่ต้องการ