1. จัดการ state ในคอมโพแนนท์ด้วย useState

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

คอมโพแนนท์นั้นสมบูรณ์ในตัวเองมันจึงสามารถมี state หรือสถานะในตัวเองได้ บทเรียนนี้จะพูถึงการใช้งาน useState เพื่อสร้าง state ให้กับ Components