การเปลี่ยนสีเคอร์เซอร์ในช่อง input ด้วย caret-color
Nuttavut Thongjor
CSS

เรียนรู้การใช้งาน caret-color เพื่อเปลี่ยนสีเคอร์เซอร์ในช่อง input

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

caret-color เป็นพร็อพเพอร์ตี้ของ CSS ที่ใช้เปลี่ยนสีเคอร์เซอร์ในช่อง input หรืออีลีเมนต์อื่นใดที่มีค่า contenteditable ตั้งไว้