ทำอักษรตัวแรกใน Paragraph ให้เป็นตัวใหญ่
Nuttavut Thongjor
CSS

เรียนรู้การใช้ :first-letter เพื่อสร้างอักษรตัวแรกให้เป็นตัวใหญ่

คำอธิบาย
ความคิดเห็น