การใช้ ::marker เพื่อจัดสไตล์ของ list item
Nuttavut Thongjor
CSS

เรียนรู้การใช้งาน :marker เพื่อจัดสไตล์ของ list item

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

::marker เป็น pseudo-element ของ CSS สำหรับใช้จัดสไตล์ bullet ของอีลีเมนต์ที่มี display เป็น list-item เช่นแท็ก li หรือ summary โดยพร็อพเพอร์ตี้ของ CSS ที่สามารถใช้งานร่วมกับ ::marker ได้แก่

  • พร็อพเพอร์ตี้ที่เกี่ยวกับฟ้อนต์ เช่น font-family หรือ font-size เป็นต้น
  • white-space
  • color
  • text-combine-upright, unicode-bidi และ direction
  • พร็อพเพอร์ตี้ที่เกี่ยวกับ animation และ transition
  • การใส่เนื้อหาเช่นอีโมจิผ่าน content