การใช้ quotes เพื่อจัดสไตล์ให้กับข้อความแทนคำพูด
Nuttavut Thongjor
CSS

เรียนรู้การใช้งานแท็ก q และ quotes เพื่อจัดสไตล์ให้กับ Quote ของข้อความ

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

แท็ก q ใช้สำหรับ quote ข้อความแบบ inline เช่น

HTML
1<p>
2 <q>โควิดเป็นแล้วหาย แต่ <q>โรค $%@x+</q> รักษาไม่หาย</q>
3</p>

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบของ " ที่ครอบทับข้อความ Quote จะสามารถตั้งค่าผ่าน quotes ที่เป็น CSS Property ได้ เช่นต้องการให้ quote ชั้นนอกสุดถูกครอบทับด้วย และ ส่วน quote ชั้นในครอบทับด้วย และ ต้องตั้งค่าดังนี้

CSS
1p {
2 quotes: '「 ' ' 」' '“' '”';
3}