กระจายข้อความเต็มบรรทัดในแท็ก p ด้วย text-align: justify
Nuttavut Thongjor
CSS

เรียนรู้การใช้งาน text-align: justify เพื่อกระจายข้อความเต็มบรรทัดในแท็ก p

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

text-align เป็นพร็อพเพอร์ตี้ของ CSS ใช้สำหรับกำหนดการจัดเนื้อหาตามแนวนอนภายใต้อีลีเมนต์ประเภท block หรือ table-cell โดยค่าที่สามารถกำหนดได้คือ start, end, left, right, center, justify, justify-all, หรือ match-parent

เนื่องจากแท็ก p เป็นอีลีเมนต์ประเภท block-element เราจึงสามารถใช้ text-align เพื่อจัดการเรียงตามแนวนอนของข้อความด้านในได้

สมมติเรามีข้อความและอีลีเมนต์ใน HTML ดังนี้

HTML
1<p>
2 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
3 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
4 when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type
5 specimen book.
6</p>

ผลลัพธ์จากการแสดงผลจะสังเกตได้ว่าบางบรรทัดในแท็ก p จะไม่แสดงข้อความให้เต็มความกว้างของบรรทัด

p without justify

เมื่อทำการกำหนด text-align ให้มีค่าเป็น justify จะช่วยทำให้ในแต่ละบรรทัดของแท็ก p ข้อความจะถูกขยายด้วยการเพิ่มช่องว่างเข้าไปเพื่อให้แต่ละบรรทัดแสดงผลเต็ม ทั้งนี้บรรทัดสุดท้ายจะไม่ได้รับผลกระทบนี้

p with justify

อย่างไรก็ตามหากต้องการให้บรรทัดสุดท้ายของแท็ก p ขยายจนเต็มบรรทัดด้วยสามารถใช้ text-align: justify-all ได้ ทว่าในขณะนี้ยังไม่มีเว็บเบราว์เซอร์ไหนที่สนับสนุนการทำงานกับ text-align: justify-all