Numeric Separators ใน JavaScript
Nuttavut Thongjor
JavaScript

เรียนรู้การใช้งาน underscore เพื่อคั่นตัวเลขที่มีขนาดยาวเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

หากเราต้องการกำหนดตัวเลข 1,000,000 ใส่ตัวแปรใน JavaScript เราสามารถกำหนดค่าตัวแปรนั้นได้เป็น 1000000 ที่ไม่มีเครื่องหมายจุลภาค (,) นั่นเพราะเราไม่สามารถใช้ , ควบคู่กับตัวเลขใน JavaScript ได้ แต่นั่นกลับทำให้โค้ดของเราชวนสับสนกับการนับหลักของตัวเลขที่แน่นอน

ในภาษา JavaScript เรามีมาตรฐานที่เรียกว่า Numeric Separators ที่กำหนดให้เราสามารถใช้ underscore (_) เพื่อคั่นตัวเลขได้ จากตัวเลขหนึ่งล้านชวนสับสนของเรา เมื่อทำการใส่ _ ผลลัพธ์ใหม่จึงเป็น 1_000_000

Numeric Separators ที่ว่าแม้ตอนนี้จะอยู่ใน Stage 4 ของ ECMAScript แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีใน Chrome, Firefox, Edge และ Safari ส่วนการใช้งานกับภาษา TypeScript นั้นหายห่วง เราสามารถใช้ Syntax นี้กับ TypeScript ได้ทันที