Tips ทั้งหมด

การใช้ ch unit เพื่อกำหนดความกว้างตามจำนวนตัวอักษร

เรียนรู้การใช้งาน ch unit เพื่อกำหนดความกว้างเท่าจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ

ตรวจสอบกฎของ CSS ว่าใช้งานได้หรือไม่ผ่าน @supports

เรียนรู้การใช้งาน @supports เพื่อตรวจเช็คบราวเซอร์ว่าใช้งาน CSS ได้หรือไม่

การจัด CSS ตามอุปกรณ์โดยใช้ hover และ pointer MediaQuery

เรียนรู้การใช้งาน hover และ pointer MediaQuery เพื่อจัด CSS ให้ต่างกันระหว่างบน PC กับมือถือ

Numeric Separators ใน JavaScript

เรียนรู้การใช้งาน underscore เพื่อคั่นตัวเลขที่มีขนาดยาวเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

Fluid Typography ด้วยฟังก์ชัน Clamp ของ CSS

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชัน clamp เพื่อปรับขนาดตัวอักษรให้ยืดหยุ่นตามขนาดจอ

การใช้ mask-image เพื่อไฮไลท์ภาพบางส่วน

เรียนรู้การใช้งาน mask-image ควบคู่กับ radial-gradient เพื่อไฮไลท์ภาพบางส่วนแบบรัศมีวงกลม

การใช้ :placeholder-shown เพื่อจัดสไตล์ช่อง Input

เรียนรู้การใช้งาน :placeholder-shown เพื่อตรวจสอบช่อง Input ที่ถูกกรอกข้อมูลแล้วพร้อมจัดสไตล์ให้กับมัน

การใช้ quotes เพื่อจัดสไตล์ให้กับข้อความแทนคำพูด

เรียนรู้การใช้งานแท็ก q และ quotes เพื่อจัดสไตล์ให้กับ Quote ของข้อความ

การใช้ Negative nth-child เพื่อเลือกอีลีเมนต์ n ตัวแรก

เรียนรู้การใช้งาน Negative nth-child ว่าทำไมสูตรนี้จึงใช้เลือกอีลีเมนต์ n ตัวแรกได้ และใช้ nth-last-child เพื่อเลือก n ตัวแรกนับจากท้าย

การทำสีข้อความให้กลมกลืนกับฉากหลักด้วย mix-blend-mode

เรียนรู้การใช้งาน mix-blend-mode เพื่อสร้างข้อความให้มีสีกลมกลืนกับฉากหลัง