กำหนดสีพื้นหลัง title bar ด้วย theme-color meta
Nuttavut Thongjor
HTML

เรียนรู้การใช้งาน theme-color meta เพื่อปรับแต่งการแสดงผลของหน้าเพจหรืออินเตอร์เฟซโดยรอบ

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

แท็ก meta ของ HTML นั้นสามารถระบุพร็อพเพอร์ตี้ name เป็น theme-color พร้อมกับพร็อพเพอร์ตี้ content ที่เป็นค่าสีได้ โดย theme-color นั้นจะเป็นการแนะนำให้เว็บเบราว์เซอร์ทราบว่าสามารถนำค่าสีนี้ไปใช้เพื่อปรับแต่งการแสดงผลของหน้าเพจ หรืออินเตอร์เฟซโดยรอบ เช่น ใช้เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของ title bar หรือสีพื้นหลังของแท็บที่ใช้งานอยู่ เป็นต้น

รูปแบบการใช้งานแท็ก meta สำหรับ theme-color เป็นดังนี้

HTML
1<!-- #37BC9B คือค่าสี -->
2<meta name="theme-color" content="#37BC9B"></meta>

สำหรับ content นั้นสามารถระบุค่าสีอื่นนอกจากเลขฐาน 16 ได้ เช่น hsl และ rgb เป็นต้น

HTML
1<meta name="theme-color" content="hsl(26.4, 89.1%, 33.6%)" />

นอกจากนี้ theme-color ยังใช้ควบคู่กับ media เพื่อกำหนดการแสดงผลที่แตกต่างกันสำหรับ dark mode และ light mode ได้

HTML
1<meta
2 name="theme-color"
3 media="(prefers-color-scheme: light)"
4 content="#37BC9B"
5/>
6<meta name="theme-color" media="(prefers-color-scheme: dark)" content="black" />

สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนการใช้งาน theme-color ในปัจจุบันสามารถดูได้จากตารางล่างนี้

Browser Support