บทความทั้งหมด

[TypeScript#1] TypeScript คืออะไร? เรียนรู้ชนิดข้อมูลพื้นฐานของ TypeScript

รู้จัก TypeScript ชนิดข้อมูลพื้นฐานใน TypeScript รวมถึงการใช้งานและการทำ Type Assertions

[Code Refactoring#1] หยุดใช้ Model Callbacks ซะ! ถ้าไม่อยากปวดตับ

Model Callbacks คืออะไร รู้จักปัญหา การหลีกเลี่ยง และวิธีการใช้งาน Model Callbacks อย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งปันประสบการณ์เขียนบลอคพร้อมข้อคิดประจำเดือน มิถุนายน 2559

แชร์ประสบการณ์การเขียนบลอคของ Babel Coder ประจำเดือนมิถุนายน 2559

[Design Pattern#2] Tell don't ask หลักการเพื่อลดความยุ่งยากในการคุมสถานะอ็อบเจ็กต์

Tell don't ask คือหลักการที่เน้นให้เราบอกสิ่งที่ต้องการจากอ็อบเจ็กต์แทนการจัดการสถานะของมันด้วยตนเอง

void operator อีกหนึ่งตัวดำเนินการใน JavaScript ที่ใช้แทน undefined

บทความนี้จะแนะนำ void ใน JavaScript การใช้ void แทน undefined, void กับ JavaScript URIs และ void กับ IIFE

[Design Pattern#1] ลดความยุ่งเหยิงของโค๊ดด้วยหลักการ Law of Demeter

บทความแรกในชุดของ principle และ design pattern ในโลก OOP สมัยใหม่ ว่าด้วยเรื่องของหลักการ Law of Demeter

7 คำย่อในศัพท์คอมพิวเตอร์ที่หลายคนยังเข้าใจความหมายผิด

รวม7ตัวย่อที่หลายคนเข้าใจผิดได้แก่ /usr และ /etc, kB และ KiB, i18n และ l10n, GNU, *nix, foo และ bar, Shebang

Comma Operator เครื่องหมายใน JavaScript ที่หลายคนยังไม่รู้จัก

Comma Operator คืออะไร? ไขความหมายของ (0, obj.prop) และการเรียกฟังก์ชันด้วย Comma Operator

Tail Call Optimization คืออะไร? มารู้จักวิธีประหยัดหน่วยความจำใน ES2015 กัน

แนะนำ Tail Call Optimization ขั้นตอนวิธีใหม่ใน ES2015 ที่ช่วยประหยัดหน่วยความจำและการประยุกต์ใช้

7 เครื่องหมายใน JavaScript ที่จะช่วยให้คุณเขียนโค๊ดสั้นขึ้น

เครื่องหมายต่อไปนี้ช่วยให้คุณเขียนโค๊ดสั้นขึ้น ได้แก่ +, |, [], ||, && และ ~~