คอร์สออนไลน์ทั้งหมด

คอร์สออนไลน์สอนการใช้งาน Cypress เพื่อทดสอบเว็บแอพพลิเคชันแบบ automated testing

เรียนรู้การทำ Unit/Component, Integration และ E2E Testing เพื่อทดสอบเว็บด้วย Cypress

11.74
ชม.
89
วิดีโอ
13
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
5,950
3,500 บาท

คอร์สออนไลน์สอนการใช้งาน TypeScript ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นสูง

คอร์สสอนการใช้ภาษา TypeScript ตั้งแต่เริ่มต้นจนขั้นสูงเพื่อต่อยอดไปสู่ Front-End/Back-End ยุคใหม่

3.38
ชม.
51
วิดีโอ
8
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
3,500
1,990 บาท

คอร์สออนไลน์สอนสร้าง RESTful API ด้วยภาษา Go (Golang) และ Gin พร้อม Workshop

คอร์สสอนการใช้ภาษา Go (Golang) ตั้งแต่เริ่มต้น จนสร้าง RESTful API ได้ด้วยตนเอง

8.84
ชม.
70
วิดีโอ
10
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
5,950
3,500 บาท

คอร์สออนไลน์ React Fundamentals สอนการใช้งาน React Redux และ Material UI อย่างมืออาชีพ

สอนการใช้งาน React และ Redux ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างแอพเองได้ พร้อม Shopping Online Workshop

8.98
ชม.
67
วิดีโอ
8
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
5,950
3,500 บาท

คอร์ส Core Angular: ล้วงลึกการใช้งาน Angular 4 อย่างมืออาชีพ

คอร์สสอนการใช้งาน Angular และการสร้าง Universal JavaScript ด้วย Angular

29.45
ชม.
420
วิดีโอ
0
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
0 บาท