คอร์สทั้งหมด

คอร์สอบรมออนไลน์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

คอร์สอบรม DevOps หลักสูตรระยะสั้น กระชับ เน้น Workshop

เรียนรู้ DevOps สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือสำคัญ เช่น Docker Kubernetes Terraform Datadog Kong GitOps Microservices และ CI/CD

รอบสอนสดออนไลน์
4,500 ฿
(วันอบรม 20 - 21 เม.ย. 2567, วัน เสาร์ - อาทิตย์)
วิดีโอบันทึกการสอน
3,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์สการใช้ Next.js เพื่อพัฒนาเว็บและ API ด้วย TypeScript, React, Next.js, Routes, Zustand, Tailwind CSS และ React Query

สอนการใช้ Next.js, TypeScript, React, Next.js, Next.js API Routes, Zustand, React Query, Tailwind CSS และ Shadcn

รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 23 - 24, 28 - 30 พ.ย. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์ส Cypress และ K6 สร้าง Automated Testing เว็บและ API ด้วย Cypress และ Performance Testing ด้วย K6

สอนการทำ Automated Testing เว็บและ API ด้วย Cypress รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพแอปด้วย K6

รอบสอนสดออนไลน์
5,950 ฿
(วันอบรม 6 - 8 ธ.ค. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
4,750 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์ส Nuxt.js 3 พัฒนาเว็บและ API ด้วย Vue.js 3, Nuxt.js, TypeScript, Prisma และ Pinia

สอนการใช้ Nuxt.js 3 เพื่อสร้างเว็บที่สมบูรณ์ภายใต้โค้ดชุดเดียว ผ่าน Nuxt, Nuxt Content, TypeScript, Prisma, Pinia, Tailwind และอื่น ๆ

รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 4, 12 - 13, 18 - 19 ธ.ค. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์สอบรม MEAN Stack พัฒนาเว็บและ API ด้วย MongoDB Express.js Angular 17 และ Node.js

สอนการใช้ MEAN Stack (MongoDB, Express.js, Angular และ Node.js) เพื่อสร้างเว็บและ API แบบ Monorepo ด้วย Nx

รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 15 - 16, 21 - 23 ก.พ. 2567)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์สอบรมการพัฒนาเว็บและ API บน Next.js ด้วย TypeScript, React, Next.js, Zustand และ tRPC

สอนการใช้ Next.js เพื่อสร้าง Front-End และ API ด้วยโค้ดชุดเดียวกันผ่าน TypeScript, React, Next.js, Zustand, Tailwind CSS และ tRPC

รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 9 - 11, 15 - 16 พ.ค. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์สวิดีโอออนไลน์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

คอร์สออนไลน์สอนการใช้งาน Cypress เพื่อทดสอบเว็บแอพพลิเคชันแบบ automated testing

เรียนรู้การทำ Unit/Component, Integration และ E2E Testing เพื่อทดสอบเว็บด้วย Cypress

11.74
ชม.
89
วิดีโอ
13
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
5,950
3,500 บาท

คอร์สออนไลน์สอนการใช้งาน TypeScript ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นสูง

คอร์สสอนการใช้ภาษา TypeScript ตั้งแต่เริ่มต้นจนขั้นสูงเพื่อต่อยอดไปสู่ Front-End/Back-End ยุคใหม่

3.38
ชม.
51
วิดีโอ
8
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
3,500
1,990 บาท

คอร์สออนไลน์สอนสร้าง RESTful API ด้วยภาษา Go (Golang) และ Gin พร้อม Workshop

คอร์สสอนการใช้ภาษา Go (Golang) ตั้งแต่เริ่มต้น จนสร้าง RESTful API ได้ด้วยตนเอง

8.84
ชม.
70
วิดีโอ
10
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
5,950
3,500 บาท

คอร์สออนไลน์ React Fundamentals สอนการใช้งาน React Redux และ Material UI อย่างมืออาชีพ

สอนการใช้งาน React และ Redux ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างแอพเองได้ พร้อม Shopping Online Workshop

8.98
ชม.
67
วิดีโอ
8
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
5,950
3,500 บาท

คอร์ส Core Angular: ล้วงลึกการใช้งาน Angular 4 อย่างมืออาชีพ

คอร์สสอนการใช้งาน Angular และการสร้าง Universal JavaScript ด้วย Angular

29.45
ชม.
420
วิดีโอ
0
บทเรียน
Beginner
ระดับ
Nuttavut Thongjor
0 บาท